ประวัติการจัดสวน
สวนแบบอเมริกัน (The American Style Garden) แนวคิด วัสดุ และเทคโนโลยี
ทางสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา เมื่อประชาธิปไตยและการพัฒนาทางอุตสาหกรรมได้กลายเป็นพื้นฐานใหม่ในสังคมสิ่งที่ตามมาก็คือสวนสาธารณะ
สวนจีน : ธรรมชาติกับภาพเขียน
ลัทธิเต๋าซึ่งว่าด้วยแนวทางของการดำเนินชีวิต กล่าวถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติ โดยเน้นที่การสร้างสมดุลเป็นปรัชญาพื้นฐานที่สอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของชาวจีน
สวนญี่ปุ่น : ปรัชญากับการค้นหา
ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของญี่ปุ่นรูปแบบของสวนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและอิทธิพลจากต่างชาติ โดยเฉพาะจากจีนซึ่งบางครั้งผ่านมาทางเกาหลี รวมถึงแนวคิดทางศาสนาพุทธมหายานก็ถูกแสดงออกในศิลปะการจัดสวนอย่างชัดเจน
สวนไทย : บรรยากาศ การใช้สอย และความเชื่อ
เมื่อพูดถึงสวนไทยหลายๆคนคงจะเริ่มขมวดคิ้วเพราะคิดไม่ออกว่าสวนไทยนั้นเป็นอย่างไร แต่ถ้าย้อนมองกลับไปที่บ้านเรือนไทย ที่ยกใต้ถุนสูงจะเห็นลักษณะของสวนที่ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือ "สวนกระถาง"
สวนบาหลี : ความเชื่อ ศรัทธา และความงาม
สวนบาหลีแบบที่มักจะเห็นกันในหนังสือ จริงๆแล้วเพิ่งจะเริ่มพัฒนามาเมื่อประมาณ 25-30 ปีก่อนนี้เอง ซึ่งก็คือช่วงที่การท่องเที่ยวเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นบนเกาะแห่งนี้
   1 2 3

Copyright by gardenthaidesign.com
Engine by MAKEWEBEASY