เกร็ดความรู้การจัดสวน
ความรู้เรื่องปุ๋ย

สำหรับผู้ที่รักการจักสวน ปลูกต้นไม้ในบ้าน สิ่งที่ควรรู้อีกอย่างคือ ต้นไม้ต้องการสารอาหารภายในดิน ดินแต่ละพื้นที่มีสภาพต่างกันมีสารอาหารที่เหมาะสำหรับพืชไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงต้องมีการเติมสารอาหารสำหรับพืชลงในดิน เราเรียกว่าการใส่ปุ๋ย ปุ๋ยมีหลายประเภทเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน เช่นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมี ซึ่งมีขายทั่วไปสะดวกต่อการซื้อหามาใช้

โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี มีสูตรให้เลือกใช้งานมากมาย โดยในสูตรแต่ละสูตรจะมีสารอาหารหลักที่พืชต้องการอยู่ 3 ชนิด สารอาหารที่ว่านี้คือ (N)ไนไนโตรเจน-(P)ฟอสฟอรัส-(K)โพแทสเซียม โดยฉลากข้างถุงจะกำหนดเป็นตัวเลข เช่น 15-10-5 จะหมายถึง มีปริมาณ(ร้อยละ) ของไนโตรเจนอยู่15% มีฟอสฟอรัส 10% และมีโพแทสซียม 5% หรือจะเป็นการให้สารอาหารในปริมาณที่เท่าๆกัน คือปุ๋ยสูตรเสมอ เช่นปุ๋ยสูตร 16-16-16

  • N = ไนโตรเจน สำหรับความเจริญเติบโตของใบ
  • p = ฟอสฟอรัส สำหรับเร่งความเจริญเติบโตของดอก
  • K = ไนโตรเจน สำหรับความเจริญเติบโตของลำต้นและผล
เกร็ดความรู้การจัดสวน
- การจัดเตรียมพื้นที่ก่อนปลูกพันธุ์ไม้
- จัดทางเดินในสวนอย่างไร
- แสงไฟในสวน
- บ่อน้ำกับสวน
- การเลือกซื้อพรรณไม้
- กรวดและหินประดับกับการจัดสวน
- ความรู้เรื่องปุ๋ย
- รูปแบบกระถางสำหรับไม้ประดับ
- เลี้ยงปลาอะไรดี
- สุนัขตัวโปรดกับสวนแสนรัก
ดูทั้งหมด

Copyright by gardenthaidesign.com
Engine by MAKEWEBEASY